Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej działce


Życie w wolnym kraju nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinanie drzew na swojej posesji obarczone jest kilkoma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować całkowicie swobodnie w odniesieniu do drzewostanu.

Przepisy regulujące wycinkę https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ drzew na własnej działce

Sytuację wycinania drzewostanu na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie zezwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa zapisane w rejestrze zabytków, potrzebne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek nie wystarczy do zupełnego załatwienia tej kwestii. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która wiążą się z dodatkowymi wydatkami. Kwestie formalne mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie możemy wyciąć bez problemów drzew na własnej posesji. Swawola w tym obszarze wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W Ustawie przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na wycięcie drzew są takie oto instytucje:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością państwową

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę organów administracyjnych na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -stosowna opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia drzew w inne miejsce.

Tagi dla artykułu

usługi